Βλέπουμε την Ελλάδα διαφορετικά
Ταξιδεύοντας με την Somewhere We Know!

Η Somewhere We Know είναι μια ελληνική εταιρία διοργάνωσης πολιτιστικών ταξιδιών με γραφεία στην Αθήνα.

Λειτουργούμε με επίσημη άδεια από τον ΕΟΤ και εξειδικευόμαστε σε ιδιαίτερα ταξίδια πολιτισμού και εμπειριών σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.

Ακολουθήστε μας!
TOP
Image Alt

_Τουρισμός για όλους… με την Somewhere We Know

_Τουρισμός για όλους… με την Somewhere We Know

$120 / το άτομο
(1 Review)

Η Somewhere We Know συμμετέχει στο πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» και σας ταξιδεύει
για όλο το 2021 σε μοναδικούς προορισμούς.
Δείτε τις προτάσεις μας για ιδιαίτερες διακοπές στην Ελλάδα:

Δηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής συμπληρώνοντας
αυτή τη φόρμα συμμετοχής >>

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το e-voucher του προγράμματος «Τουρισμός Για Όλους»
ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο >>

4/5 μέρες
Οικογενειακή
Πολυήμερη

Tour Plan

1

Πληροφορίες για το e-voucher σας

Το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» έχει παραταθεί για το 2021 και τα vouchers για τουριστικά γραφεία που έχουν εκδοθεί ισχύουν κανονικά έως 31/12/2021.
2

Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Δικαιούχοι evoucher για το πρόγραμμα μέσω Τουριστικών Γραφείων είναι όσοι δεν κληρώθηκαν την 31/7/2020, η πρόσβαση στον αριθμό e-voucher γίνεται μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr . Θα συνδεθείτε στο πεδίο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΣΥΝΔΕΣΗ με τους κωδικούς που χρησιμοποιήσατε κατά την υποβολή της αίτησης
3

Τι ποσό δικαιούμαι;

To “e-voucher” που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών ενσωματώνει μια οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός του είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι/τουριστικά γραφεία και οι συνεργαζόμενες με αυτούς επιχειρήσεις, οι οποίοι παρέχουν για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος «τουριστικά πακέτα», εντός της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 7/2018 (Α΄12) σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης. Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, είναι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%) για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, του τουριστικού πακέτου που προσφέρει ο πάροχος/τουριστικό γραφείο, με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) τα εκατόν είκοσι ευρώ (120€). To e-voucher είναι προσωποποιημένο και εκδίδεται για τον δικαιούχο ενώ αντιστοιχεί στην οικονομική αξία που δικαιούται ανάλογα με τα ωφελούμενα μέλη του, εμπεριέχει δε, μοναδικό κωδικό και εκχωρείται στον πάροχο/τουριστικό γραφείο για χρήση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
4

Κάποια παραδείγματα:

1. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς κανένα ωφελούμενο μέλος, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 € 2. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 €. 3. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€). 4. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 € επί 3 (100€ x3=300€). 5. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 400€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€). 6. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ’ άτομο με έναν δικαιούχο ΑΜΕΑ και χωρίς ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 144 €
5

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του δικαιούχου και των ωφελουμένων;

Η επιδότηση μέσω του e-voucher δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους/τουριστικά γραφεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να εκχωρούν το δικαίωμά τους στους παρόχους/τουριστικά γραφεία για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. To e-voucher ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και μέχρι τη λήξη της διάρκειας αυτού, όπως ορίζεται στην δημόσια πρόσκληση. To e-voucher ενεργοποιείται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου/τουριστικού γραφείου, στην οποία προσδιορίζονται μεταξύ άλλων: το τουριστικό πακέτο που παρέχεται, το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής, τα ωφελούμενα μέλη που θα πραγματοποιήσουν διακοπές με τον/την δικαιούχο.   Η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη) που συνοδεύει τα ανήλικα ωφελούμενα τέκνα ή από ωφελούμενο με νόμιμη εξουσιοδότηση του δικαιούχου. Το e-voucher δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για συνοδούς χωρίς τη συμμετοχή του ατόμου με αναπηρία (δικαιούχο ή ωφελούμενο) που συνοδεύουν, ούτε για ωφελούμενα τέκνα χωρίς τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη). Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι μη δικαιούχος ή ωφελούμενος γονέας που εξουσιοδοτείται από τον δικαιούχο να συνοδεύσει ανήλικα ωφελούμενα τέκνα ενεργοποιεί το e-voucher, υπογράφει τη σύμβαση ωστόσο δεν δικαιούται το ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο για τον οποίο εκδόθηκε το e-voucher. Μετά την 31η.12.2021 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) τo e-voucher δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Συνεπώς, οι δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ενεργοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση που στο τουριστικό πακέτο που έχουν επιλέξει περιλαμβάνεται και διαμονή τους σε τουριστικό κατάλυμα, η διάρκεια αυτής θα πρέπει να εξαντλείται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος, με τελευταία διανυκτέρευση την 30η Δεκεμβρίου 2021. To e-voucher μετά την ενεργοποίησή του με την υπογραφή σύμβασης δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ξανά.
6

Ποιο πακέτο να διαλέξω;

Ταξιδέψτε με την Somewhere We Know σε μοναδικούς προορισμούς. Δείτε τις προτάσεις μας για ιδιαίτερες διακοπές στην Ελλάδα ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο >> Δηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα συμμετοχής >> Επικοινωνήστε μαζί μας με εμαιλ στο info@somewhereweknow.com και στο τηλέφωνο 211 4113224.

Trip Reviews

10.0
Superb
Βαθμολογία 0
Διαμονή 0
Μετακινήσεις 0
Προορισμός 0
Υγιεινή/Ασφάλεια 0
Φαγητό 0
 • ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

  Παραδοσιακά πετρόχτιστα δωμάτια σε υπέροχη τοποθεσία ανάμεσα στη Ναύπακτο και το Μεσολόγγι.Βρισκεται δίπλα σε πολλές τοποθεσίες και παραλίες όπως η Κάτω Βασιλική και το Κρυονέρι.Οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό άκρως φιλικοί και πρόθυμοι να μας κάνουν προτάσεις για μέρη και δραστηριότητες.Υπερχοσταστικό και πλούσιο πρωινό σερβίρεται έξω από το δωμάτιο με θέα.
  Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία σας!! Θα ξαναέρθουμε οπωσδήποτε!!
  *Επισκεφτήκαμε επίσης και τον Βοτανικό κήπο Ζέλιος Γη της ίδιας οικογένειας με λεπτομερή ξενάγηση από τον κ.Βαγγέλη.

  Βαθμολογία Διαμονή Μετακινήσεις Προορισμός Υγιεινή/Ασφάλεια Φαγητό
  30 Αυγούστου 2021 at 06:31

Γράψτε την κριτική σας

You don't have permission to register